fbpx

Vad är fel med ojämlikhet?

ISBN:9789171736383
2021. 198 s. Danskt band
230 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Det här är en bok om de moraliska skäl vi har att invända mot ojämlikhet. Men det är lika mycket en bok om hur vi bör se på samhället. Anders Hansson argumenterar för att vi bör se på samhället som ett samarbetssystem som ska vara till allas fördel. Med denna utgångspunkt kan vi utvärdera samhällets institutioner i termer av rättvisa och förstå varför vi bör bry oss om jämlikhet. Men samtidigt har vi ofta lätt att hitta ursäkter för att se till vårt egenintresse. Hansson visar varför vi då bör tänka till en gång till. Han granskar uppfattningar om egendom, förtjänst, marknader och rättigheter som är kritiska till jämlikhetsidealet och visar att vi skulle kunna göra bättre ifrån oss om vi vore mindre upptagna av vad som är till vår egen fördel. En bra start är att ta idén om samarbetsprojektet på allvar och fundera över vad som krävs av oss som medborgare i en demokrati.

    Anders Hansson har skrivit en rad böcker om moralfilosofi. På Daidalos har han tidigare gett ut "Aristoteles etik" (2016), "Vad vi har mest skäl att göra: Derek Parfits moralfilosofi" (2019), och "Vad moralen kräver: Att argumentera om rätt och fel" (2020). Han har även översatt Derek Parfit, Elizabeth Anderson och H. A. Prichard till svenska.