fbpx

Vad vi har mest skäl att göra.
Derek Parfits moralfilosofi

ISBN:9789171735614
2019. 294 s. Danskt band.
240 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Derek Parfit (1942–2017) var en av 1900-talets mest originella moralfilosofer. Hans bidrag har diskuterats intensivt i flera decennier och andra moralfilosofer måste ta hänsyn till hans idéer, vare sig de håller med honom eller inte. Den som vill förstå modern moralfilosofi behöver därför förstå vad Parfit säger. Men Parfit skrev för andra fackfilosofer och texterna är därför tekniska och relativt svårlästa.

    Parfits originalitet bestod bland annat i att han insåg att många av våra grundläggande moraliska föreställningar är felaktiga. Och vad värre är: att det ofta har riktigt dåliga konsekvenser.

    "Vad vi har mest skäl att göra" är en lättillgänglig introduktion till Parfits normativa teori. Boken undersöker bland annat hur Parfits böcker hänger samman, vilka frågor han söker svar på och hur man ska förstå hans teori om vad vi har mest skäl att göra..

    Dessutom har boken ambitionen att klargöra hur Parfit tänkte sig att vi skulle kunna lösa några av våra mest pressande frågor, som ansvaret för klimatförändringarna och den globala fattigdomen. Parfit, som framför allt brottades med moralteorins allra mest grundläggande teoretiska frågor, skrev inte så mycket om detta. Men i sista hand var det dessa problem han ville hitta lösningar på.

    Anders Hansson är född 1979 och har tidigare skrivit "Tre slags etiska teorier?" (Thales 2018) som visar på grundläggande likheter mellan de etiska teorierna hos Aristoteles, Immanuel Kant och Henry Sidgwick, och "Aristoteles etik" (Daidalos 2016), en introduktion till Aristoteles etiska texter.