fbpx

Om genus (Tredje upplagan)

ISBN:9789171734501
  • Utgivningsår och antal sidor: 2015. 236 sidor. Häftad
  • Översättning: Charlotte Hjukström
3:e upplagan
225 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I Om genus ger Raewyn Connell och Rebecca Pearse en översikt över och en introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar. De ut­går från att genus är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur. I denna livs­dimension ställs vi inför svåra praktiska problem som berör vår identitet, våra möjligheter till en rättvis behandling och under vissa omständigheter till och med vår överlevnad.  Boken presenterar viktiga exempel från genusforskningen, beskriver de huvudsakliga resultaten av olika forsknings­projekt och fungerar som en karta över debatter och åsikter. Samtidigt försöker den skissera ett analytiskt ramverk för genusstudier.  Denna tredje upplaga är en omarbetad och upp­daterad version av den andra upplagan från 2009. Bland det som tillkommit finns ett kapitel om genus och miljön. Raewyn Connell är Professor of Education vid universitetet i Sidney och har publicerat ett flertal böcker med anknytning till genusproblematiken.  Rebecca Pearse är forskningsassistent vid universitetet i Sydney.