fbpx

Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv

ISBN:978-91-7173-421-1
  • Utgivningsår och antal sidor: 2013, 340 sidor. Hft.
239 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Gemenskap är ett centralt begrepp i socialpedagogiken. Gemenskap med andra människor är nödvändigt för att man som individ ska utvecklas och kunna vara delaktig i samhället. Socialpedagogiken innehåller strategier för att skapa förutsättningar för gemenskap och samtal och kan därmed vara ett stöd för individen i dennes strävanden till ett aktivt liv tillsammans med andra. Men det finns många olika sätt att se på begreppet gemenskap inom socialpedagogiken och därtill olika sätt att uppfatta ämnet som sådant. De fjorton texterna i antologin \"Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv\" belyser modern socialpedagogik ur teoretiska såväl som praktiska – verksamhetsmässiga – synvinklar. Boken tar oss med till en rad olika sociala sammanhang – ett sommarkollo, en samtalsgrupp för äldre, en mottagning för nyanlända, en trädgårdsterapeutisk verksamhet … – men inbjuder också till reflektion över hur vi resonerar kring mänskligt samspel. De medverkande är samtliga verksamma inom områden med relevans för socialpedagogisk forskning.