fbpx

För en tvetydighetens moral

ISBN: 9789171735430
  • Utgivningsår och antal sidor: 2018, 219 s. Danskt band
  • Översättning: Mats Rosengren
Med förord av Eva Gothlin
230 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
 
  • För en tvetydighetens moral, som nu återutges på svenska, skrevs innan författaren och filosofen Simone de Beauvoir hade blivit känd som feminist och speglar det intresse för moralfrågor och etik hon hade haft ända sedan sin studietid. Boken, som kom ut 1947, har också en viktig klangbotten i erfarenheter från ockupationstidens Frankrike, då moraliska problem ofta ställdes på sin spets och frågor som ”Har man ett personligt ansvar för att engagera sig mot nazismen?” och ”Är det rätt att riskera flera människors liv för att rädda ett enda?” blev högst påträngande.

    Boken är ett försök att formulera en existentialistisk etik med ansvaret i fokus och friheten som överordnat värde. Den utgår från den fenomenologiska ontologi som Jean-Paul Sartre hade formulerat i Varat och intet (1943) men omtolkar och går på väsentliga punkter utöver denna. Beauvoir uppmärksammar inte minst de konkreta situationernas betydelse och hur yttre och inre faktorer tillsammans kan göra friheten lättare eller svårare att förverkliga, tankegångar som hon några år senare skulle fördjupa i den feministiska klassikern Det andra könet.

    Boken är försedd med en orienterande inledning av idéhistorikern och Beauvoir-specialisten Eva Gothlin.

    Simone de Beauvoir (1908–1986) var fransk författare och filosof. Hon är känd för sitt banbrytande feministiska verk Det andra könet (1949), romaner som Andras blod (1945) och Mandarinerna (1954) samt en rad självbiografiska böcker.