fbpx

Ekonomisk teori. En introduktion

ISBN:91-7173-198-9
  • Utgivningsår och antal sidor: 2004, 123 sidor hft
  • Översättning: Gunnar Sandin
160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Ekonomin intar en dominerande plats i våra samhällen. Den handlar om hur resurser används och rikedom skapas, den aktiverar individers och sociala gruppers ofta motstridiga intressen. Den väcker frågan under vilka förutsättningar människors planer och verksamheter kan samordnas. »Varje stort ekonomiskt tankesystem», säger Françoise Dub?uf, »är också en föreställning om samhället som helhet, dess institutionella organisering, dess mål och den plats som det tilldelar individen, institutionerna och staten. Bakom den ekonomiska debatten finns alltid en debatt om samhällsorganisationen, om målen och medlen för resursutvecklingen.» I denna bok behandlar Dub?uf fyra stora problemkomplex som utvecklats i det ekonomiska tänkandet sedan 1700-talet: ? tillväxtens villkor i en kapitalistisk marknadsekonomi hos klassikerna; ? resursallokering och marknadsjämvikt hos nyklassikerna; ? exploatering och ekonomiska kriser hos Marx; ? effektiv efterfrågan och sysselsättning hos Keynes. Även om tidigare teoretiker präglades av sin tids förhållanden är problemen som de ställde alltjämt aktuella. Senare teoretiker är beroende av föregångarnas insatser. För att förstå dagens debatter inom ekonomisk teori och ekonomisk politik är det därför nödvändigt att studera teorins historia. Françoise Dub?uf är verksam vid l?université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne samt vid l?université de Paris-VIII.