fbpx

Drama i undervisningen. En bok om Dorothy Heathcotes pedagogik

ISBN:91-86320-89-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 1993. 304 sidor hft
  • Översättning: Ulrika Jakobsson
215 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I den här boken beskriver och presenterar Betty Jane Wagner en pedagogik som utvecklats av den engelska dramapedagogen Dorothy Heathcote. En av hennes huvudteser bygger på insikten att ingen verklig kunskap kan utvecklas om inte tillfälle ges för det abstrakta att breddas till igenkännbar verklighet. Detta sker främst genom drama. ... en insiktsfull bok om denna karismatiska pedagog vars idéer får allt större genomslagskraft världen över. Styrkan i Wagners bok är att hon belyser Heathcotes idéer genom exempel på övningar som pedagogen genomfört. ... Bokens målgrupp bör vara lärare från förskolan och upp till gymnasiet: detta visar också på bredden i Heathcotes pedagogik som i föreliggande volym fått en utmärkt presentation. Ulf Malmqvist Bibliotekstjänst