fbpx

De nya krigen

ISBN:91-7173-197-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 2004, 248 sidor hft
  • Översättning: Eva Backelin
Slutsåld
200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I denna bok, som vunnit stor uppmärksamhet i Tyskland, undersöker Herfried Münkler de nya former av krig som under de senaste decennierna tycks ha avlöst det klassiska mellanstatliga kriget. Staterna har frånträtt sin ställning som krigsmonopolister och ersätts allt oftare av parastatliga, delvis till och med privata aktörer ? från lokala krigsherrar och gerillagrupper över globalt organiserade värvningsföretag till internationella terrornätverk ? för vilka kriget har blivit ett varaktigt näringsfång. När krigsvåld och organiserad kriminalitet allt oftare går över i varandra, blir begreppet »krig» oklart och omstritt. Detta gäller också i samband med den internationella terrorismens senaste former. »Vad som skall betecknas som krig eller ej är sedan den 11 september 2001 inte längre en akademisk fråga utan ett ställningstagande med kanske världspolitisk relevans. Denna bok vill bidra till att finna ett svar på detta.» �Herfried Münkler är professor i statsvetenskap vid Humboldtuniversitetet i Berlin och författare bl a till en studie av Machiavelli (1982) och Über den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer theoretischen Reflektion (2002).