fbpx

Antikapitalism.
Strategier och möjligheter i det tjugoförsta århundradet

ISBN:9789171735904
Översättning: Nils Sjödén
2020. Ca 200 s. Inbunden.
230 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • »Olin Wright förtjänar en bred läsekrets. På drygt etthundrafemtio sidor belyser han kapitalismens brister, visar vad som skulle kunna förbättras och ger förslag till praktiska åtgärder. Boken har en ovanlig potential att nå både de övertygade och de skeptiska. Du kan ge den i present till en klentrogen morbror eller en militant kusin: här finns någonting både för den läsare som måste övertygas om att en annan värld är möjlig och den som behöver tankeverktyg för att skapa denna nya värld. Ohlin Wright skriver med en ovanlig förening av klarsyn, djup och värme. Han tar sig generöst an de olika sidornas argument. Han erkänner komplexitet och svårigheter. Han utstrålar en demokratisk respekt för sina läsare. Demokrati är i själva verket kärnan i hans socialism.» /Ben Tarnoff i The Guardian

    Vad dagens vänster behöver, påpekar Erik Olin Wright i "Antikapitalism. Strategier och möjligheter i det tjugoförsta århundradet", är ett förhållningssätt som undviker både önsketänkandet och upp­given­heten. Kapitalismen är en tillväxtmaskin men skapar samtidigt ojämlikhet och otrygghet och den förmår heller inte värna om klimatet eller naturen. Men revolutionära sam­hälls­omvandlingar har en tendens att få oavsedda konsekvenser som omintetgör deras eventuella landvinningar. Slutsatsen av detta bör emellertid inte bli att radikala förändringar är ogenomförbara och kapitalismen ofrånkomlig, utan bara att motståndet mot den rådande ordningen måste utformas annorlunda.

    Som Wright ser det bör kapitalismen på samma gång angripas både uppifrån, genom statlig styrning, och nerifrån, genom ekonomisk självorganisering på basplanet. Det handlar om en sorts återupprättad socialistisk reformism av det visionära slaget och det är de tänkbara principerna för en sådan Wright diskuterar i sin koncisa framställning. Solidaritet och rättvisa är centrala värden i sammanhanget. Wright frågar sig också vad i den rika men spretiga marxistiska tanketraditionen en sådan reformism skulle kunna använda sig av och vad den behöver lägga åt sidan.
    Klassperspektivet är viktigt, menar Wright, men ännu viktigare är moraliska värden som kan omfattas av alla. Socialismen bör inte minst vara ett etiskt projekt.

    Erik Olin Wright (1947–2019) var en framstående amerikansk marxistisk sociolog, författare till bland annat "Envisioning Real Utopias" (2010) och "Understanding Class" (2015). "Antikapitalism" blev klar en kort tid före hans död.