fbpx

Regionerna skapar ordning i den fragmenterade staten.
Den regionala utvecklingspolitiken under 30 år

ISBN:9789171736949
2024. 252 s. Danskt band
270 kr
Medlemspris:240 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Den kommunala självstyrelsen ifrågasätts på många områden. Därför finns det skäl att uppmärksamma att regionerna har bidragit till att skapa ordning i en fragmenterad stat. Inom den regionala utvecklingspolitiken samverkar regioner, kommuner, myndigheter och EU för tillväxt och hållbar utveckling. Bland annat handlar det om att samordna resurser för att bidra till företagsutveckling och fler arbetstillfällen.

    Gunnar Johnson och Lars Niklasson skildrar i denna bok hur svenska regeringar sedan 1990-talet har ändrat de politiska målen och flyttat över mer ansvar till regionerna. Det handlar om en process där lokala och regionala aktörer har utvecklat nya samarbetsformer ”nerifrån”. Processen förutsätter en prestigefri och gränsöverskridande samverkan i flera dimensioner. De svenska regionerna har successivt vuxit in i rollen som nav för detta samarbete mellan näringsliv, kommuner och myndigheter samt i viss utsträckning EU.

    Regional utveckling bör, hävdar författarna, fortsätta att utvecklas i en decentraliserande riktning och regionerna få ansvaret för fler områden som ingår i eller angränsar till regional utveckling. Kommunernas delaktighet i utvecklingsarbetet behöver säkras och länsstyrelsernas uppdrag tydligt avgränsas till rena förvaltningsuppgifter. Statens roll i sammanhanget bör vara att skapa tydliga förutsättningar för rollfördelningen mellan nivåer och organ.

    Gunnar Johnson har i olika roller varit verksam på samtliga nivåer i den offentliga sektorn. Han har haft ledande funktioner som chef för Kommunförbundet Sörmland och Regionförbundet Uppsala län, varit utvecklings- och näringslivsdirektör i Eskilstuna samt förtroendevald i Östersunds kommun. Han har också haft ledande funktioner inom högskoleområdet, tjänstgjort i Regeringskansliet och varit verksam inom ett större konsultföretag.

    Lars Niklasson är biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och har tidigare varit utredare vid departement och myndigheter samt utvärderingskonsult. Han forskar bland annat om nätverk och samverkan i offentlig verksamhet, både i Sverige och internationellt. Han har tidigare varit projektledare för flera av de studier som redovisas i boken. Han är även expert vid OECD om lokal ekonomisk utveckling.