fbpx

Moral.
Uppfinnandet av gott och ont

ISBN:9789171736888
Översättning: Joachim Retzlaff
2023. 397 s. Inbunden. Utkommer i december
270 kr
Medlemspris:235 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Man brukar skilja mellan moral och etik. Moral är de föreställningar om rätt och fel, gott och ont som finns i och håller ihop ett samhälle. Etik är läran om moral, de olika teorier som utvecklats av filosofer genom århundradena. Denna bok handlar om moralens historia. Filosofen Hanno Sauer skildrar avgörande omvälvningarna i det moraliska medvetandets utveckling, från framväxten av mänskligt samarbete för fem miljoner år sedan fram till våra dagars upptagenhet av identitet. Den handlar om hur institutioner, tekniker, och kunskaper utvecklats i samspel med värden och normer –  och om att varje framsteg har ett pris som skapar nya moraliska utmaningar. Vår tidiga evolution gjorde oss samarbetsinriktade, men också fientliga mot alla som inte tillhörde vår grupp – den som säger ”vi” säger snart också ”dom”. Moderniteten födde en idé om moralisk jämlikhet, men också kolonialism. Dagens försök att göra oss kvitt arvet av godtycke och diskriminering, med rasism, sexism och homofobi, visar sig också skapa polarisering och identitetskonflikter.

    Sauer beskriver hur det han kallar vår moraliska infrastruktur utvecklats i omgångar. I sju kapitel, med nedslag 5000000, 500000, 50000, 5000, 500, 50 respektive 5 år tillbaka skildrar han uppkomsten av föreställningar om samarbete och konflikt, vi och dom, brott och straff, jämlikhet och ojämlikhet, autonomi och individualitet, sårbarhet och tillhörighet, respekt och diskriminering. Det han erbjuder är inte historieskrivning i traditionell mening med händelser, årtal och namn, utan en sorts ”djup historia”. Baserad på biologisk, historisk och samhällsvetenskaplig forskning framkastar Sauer ett scenario för hur det ungefär kan ha gått till.

    Hanno Sauer, född 1984, är verksam vid filosofiska institutionen vid universitetet i Utrecht där han undervisar och forskar i etik. Boken var nominerad till årets tyska fackbokpris. Sauer har tidigare kommit ut med bland annat "Moral Thinking, Fast and Slow" (2018) och "Moral Teleology: A History of Progress" (2023).

     

    sauer foto