fbpx

Klasskriget i Frankrike.
Den auktoritära demokratins ekonomiska rötter

ISBN:9789171736161
Översättning: Johan Wollin
2020. 262 s. Danskt Band
260 kr
Medlemspris:224 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Emmanuel Macron har alltsedan han valdes till Frankrikes president 2017 ridit på en sympativåg i utlandet, där han ofta har framstått som en djupt humanistisk politiker och ett bålverk mot populism och extremism. I ett franskt perspektiv har det istället varit Macrons nyliberala och teknokratiska inställning som har stuckit ut. Hans tid vid makten har präglats av växande sociala spänningar och olika protest­rörelser, av vilka ”De gula västarna” är den mest kända. Polisiärt övervåld och rättslig repression mot proteströrelserna har också kännetecknat Macrons presidentskap.

    Journalisten Romaric Godin undersöker i denna bok bakgrunden till de aktuella spänningarna och Frankrikes politiska särställning i ett europeiskt perspektiv. Den franska politiska eliten har länge, precis som motsvarande eliter i jämförbara länder, propagerat för nyliberala idéer, men det folkliga motståndet mot idéerna har varit omfattande och uthålligt. Det är ett motstånd, menar Godin, som framför allt har sina rötter i Frankrikes exceptionellt våldsamma historia under kapitalismen. Godin diskuterar också den stora makt som konstitutionen ger presidenten och den problematiska bristen på balanserande maktfaktorer. Den franska situationen är och förblir explosiv.

    Godins bok fördjupar – och korrigerar – den i svenska medier gängse bilden av fransk politik. Men den kastar också ljus över nyliberalismens motsägelser och konsekvenser i stort.

    Romaric Godin är född 1973 och har varit verksam som journalist sedan början på 2000-talet, bland annat som utrikeskorrespondent i Tyskland för "La Tribune". Sedan 2017 skriver han för "Mediapart", med fokus på ekonomiska frågor.