fbpx

Inte så svartvitt.
En historia om ras från vit överhöghet till identitetspolitik

ISBN:9789171736901
Översättning: Johan Wollin
2024. 452 s. Inbunden
280 kr
Medlemspris:245 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • ”Den här boken handlar om rasbegreppets historia. Den handlar också om identitetspolitik. Dessa två företeelser är, som vi ska se, oupplösligt sammankopplade. För att kunna berätta historien om det ena fenomenet måste vi även berätta historien om det andra. Många lever i före­ställningen att identitetspolitik är en ny företeelse, en som hör hemma inom vänstern. En längre historisk tillbaka­blick visar något annat: att identitetspolitiken inte har sitt ursprung i vänstern utan i den reaktionära högern. Den växte fram under sent sjuttonhundratal och fann sitt ursprungliga uttryck i rasbegreppet. På den tiden talade man visserligen inte om ’identitetspolitik’. Men det var vad det var.”

    Så skriver den brittiske journalisten och debattören Kenan Malik i inledningen till sin perspektivrika bok om ras, klass och identitet. Han visar att rasbegreppet är en produkt av rasism snarare än omvänt. Det fick från slutet av sjuttonhundratalet funktionen att rättfärdiga särbehandlingen av vissa människor. När USA, Frankrike och England började se sig själva som försvarare av jämlikhet och frihet, blev rasbegreppet ett sätt att hantera det faktum att människor förslavades. Samtidigt kunde motståndet mot rasism och kolonialism knyta an till upplysningens jämlikhetsideal och ge det en sant universalistisk innebörd. Denna radikala universalism är, enligt Malik, nödvändig för att effektivt kunna bekämpa rasism och övervinna identitetspolitikens separatism.

    Kenan Malik är brittisk författare, samhällsdebattör och föreläsare.

     

    Tom Trevatt Photography Headshot Portrait Author Kenan Malik 2