fbpx

Globalisering under press

ISBN:978917173575-1
Översättning: Mats Dannewitz Linder
2019. 190 s. Inbunden.
230 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Knappast något begrepp i den nyare politiska historien är så omstritt som globalisering. Dagens reaktioner mot globaliseringen kommer från både höger och vänster, och det är inte alltid så lätt att urskilja vad som är vänster och höger i detta motstånd. I denna bok försöker Colin Crouch bringa reda i striden om globaliseringen. Han beskriver hur nyliberalismen utmanas på högersidan av konservativa krafter som värnar om nation och tradition, och kosmopolitismen på vänstersidan utmanas av ett värnande av nationalstaten som en förutsättning för väl­färds­staten. Crouch argumenterar för att det varken är möjligt eller önskvärt att reversera globali­seringen. Utan globaliseringen hade världen varit fattigare och de internationella relationerna mindre fredliga. Men en oreglerad globalisering är ohållbar. Globaliseringen måste räddas från sig själv genom övernationella institutioner som kan bringa marknaderna under politisk kontroll, när nationalstaterna inte kan göra det, och nationella reformer som motverkar social ojämlikhet, främjar solidaritet och gör att städer och regioner som varit globaliseringens förlorare inte lämnas i sticket och kan återvinna sin stolthet. Ekonomisk nationalism resulterar i ett nollsummespel, den enda farbara vägen är att nationerna samfällt reglerar flödena av varor, kapital och människor.

    Colin Crouch är författare till den uppmärk­sammade boken "Postdemokrati" (2011). Han är pro­fessor emeritus i statsvetenskap vid universitetet i Warwick.