fbpx

Det vi inte kan råda över.
Om vårt förhållande till världen

ISBN:9789171736086
Översättning: Joachim Retzlaff
2020. 166 s. Danskt band.
240 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 

  • Strävan efter att ställa världen till vårt förfogande, att råda över den, är enligt den tyske sociologen Hartmut Rosa utmärkande moderniteten som kulturell livsform. Men en fullständigt känd, planerad och behärskad värld vore samtidigt en död värld. Utan mötet med det som vi inte kan råda över inget liv. Våra liv utspelas i spänningen mellan det som står till vårt förfogande och det som förblir utanför vår kontroll. Detta är en vardaglig erfarenhet som vi alla delar, om än i olik grad. Rosa utforskar i denna essä hur spänningen mellan det vi kan och det vi inte kan råda över manifesterar sig både i våra individuella liv – i vårt förhållande till kropp och hälsa, kärleks- och samliv, utbildning och yrkesliv – och i våra politiska institutioners försök att styra och planera i en oöverskådlig värld.

    Hartmut Rosa är professor i sociologi vid universitetet i Jena och författare till de uppmärksammade samtidsdiagnostiska böckerna "Beschleunigung" (Acceleration) och "Resonanz". Daidalos har tidigare utgivit artikelsamlingen "Acceleration, modernitet och identitet. Tre essäer."