fbpx

Vara och tid

ISBN:9789171735775
Översättning: Jim Jakobsson
2019 (2013) Andra upplagan 527 s. Häftad
280 kr
Medlemspris:252 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Martin Heideggers "Vara och tid" (1927) är ett av den moderna filosofins mest inflytelserika och omdebatterade verk. Som en djärv omstöpning av Edmund Husserls fenomenologi och en radikal uppgörelse med sin tids tänkande har det haft en avgörande inverkan på viktiga tankeströmningar som hermeneutik, existentialism, psykoanalys och poststrukturalism. Verket har också haft betydelse på en rad andra kunskaps- och erfarenhetsområden.

    Men bortom alla teorier och ismer rymmer "Vara och tid" också ett mer direkt tilltal. I grunden handlar det om ett försök att överblicka den mänskliga tillvaron i hela dess vardaglighet, med alla dess göranden och låtanden – en tillvaro som präglas av vår omsorg om oss själva, andra människor och den omvärld som ligger oss närmast till hands. Först genom att utgå från denna världsliga grund, som filosofin oftast har bortsett från, kan vi enligt Heidegger få grepp om de traditionella filosofiska problemen såväl som de djupa existentiella frågorna om döden, tiden och historien – för att till sist närma oss den centrala frågan om ”varats mening”.

    "Vara och tid" föreligger här i översättning av Jim Jakobsson, som också svarar för en utförlig, orienterande och resonerande efterskrift.