fbpx

Vad är antikens filosofi?

ISBN:978-91-7173-463-1
  • Utgivningsår och antal sidor: 2015. 400 sidor. Inbunden
  • Översättning: Jim Jakobsson
250 kr
Medlemspris:217 kr
Inkl moms och frakt
 
  •  

    Vad är antikens filosofi? På den frågan svarar våra universitet traditionellt med en historia om filosofiska läror och system. Pierre Hadot ger här ett helt annat och nytt svar. Ända sedan Sokrates och Platon och fram till kristendomens början har filosofin tagit sin början i valet av ett visst levnadssätt, en övergripande vision av världen och ett beslut att leva i gemenskap med andra likasinnade. Från detta ställningstagande utgår sedan den filosofiska diskursen, som ska artikulera och försvara livsvalet och världsbilden. Antikens filosofi är alltså inte i första hand ett system utan ett sätt att leva, en andlig övning och en förberedelse för visheten.

    I denna mästerliga studie ger Hadot en ny bild inte bara av antikens filosofi, utan också av vad filosofin som sådan kan vara. Hadot lyfter upp antikens filosofi ur dess vanliga terräng av namn, årtal och torra abstraktioner för att istället låta den ta plats i det konkreta vardagslivet. Genom en omsorgsfull historisk tolkning visar han hur alla olika skolor, rörelser och idéer i antikens grekiska och romerska filosofi siktade mot ett och samma mål: att göra det möjligt att uppnå lycka i detta liv genom att förändra människans sätt att uppfatta och leva i världen.

    Pierre Hadot (1922–2010) var från 1991 hedersprofessor vid Collège de France. Hans forskning var till att börja med inriktad på relationerna mellan hellenism och kristendom, för att därefter fokuseras på den nyplatonska mystiken och filosofin under den hellenistiska epoken. Hans senare arbeten, till vilka denna studie hör, kretsade kring en generell beskrivning av filosofin som andligt och intellektuellt fenomen.