fbpx

Totalitarismens ursprung

ISBN:978-91-7173-607-9
  • Utgivningsår och antal sidor: Tredje upplagan 2020 (2018), 626 sidor, Hft
  • Översättning: Jim Jakobsson
275 kr
Medlemspris:245 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • "Nu finns 'Totalitarismens ursprung' äntligen i bragdöversättning av Jim Jakobsson. Att läsa den är som en olidlig vandring ner i en europeisk kolgruva; mörkret förtätas, syret tunnas ut, hettan från helvetet stiger." Per Wirtén i Expressen

    Hannah Arendt var en av det förra århundradets viktigaste politiska filosofer. Hennes banbrytande studie av nazismen och stalinismen som totalitära regimer publicerades 1951 och omarbetades sedan på 1960-talet. Den ger, med hennes egna ord, ”en historisk redogörelse för de element som kristalliserades i totalitarismen”.  I bokens första del studerar Arendt antisemitismens historia och i den andra 1800-talets imperialism, för att i den tredje delen ta sig an den helt nya form av statsstyre som hon kallar totalitarism, eftersom det eftersträvar ett totalt herravälde över individ och samhälle. Den totalitära visionen är att ”organisera människornas oändliga mångfald och skillnader som om hela mänskligheten bara vore en enda individ”, och ytterst att härska över hela världen. Detta herravälde förutsätter terrorn och i dess förlängning koncentrationslägret, som enligt Arendt är inbegreppet av totalitarismens logik.

    Hannah Arendt föddes i Hannover 1906. Hon studerade filosofi för Martin Heidegger och skrev sin doktorsavhandling om Augustinus kärleksbegrepp. Efter maktövertagandet 1933 flydde hon till Paris. Hon internerades 1940, men lyckades fly och ankom 1941 New York via Lissabon. Hon arbetade som journalist och förlagsredaktör och var gästprofessor vid olika universitet. Samma år som Totalitarismens ursprung publicerades (1951) erhöll hon amerikanskt medborgarskap. 1963 tillträdde Arendt en professur vid universitetet i Chicago och från 1968 var hon professor vid New School for Social Research i New York. Hannah Arendt dog 1975.