fbpx

Strömmar i tiden. Ungdomens livsvillkor i en föränderlig värld

ISBN:91-7173-040-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 1995, 304 sidor hft
200 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Antologin Strömmar i tiden förmedlar en bred översikt över undomars tänkande och handlingsstrategier i dagens samhälle. Författarna till detta arbete förenas av en ambition att skärskåda några ungdomskulturella strömningar utifrån deras sociala och ungdomskulturella förutsättningar. Ett sammanlänkande motiv bakom detta arbete är ungdomsrörelsens emancipatoriska yttringar. Ungdomsforskningen i Sverige har ofta fått kritik för att den inte tillräckligt vågar artikulera ett samhällskritiskt perspektiv på ungdomskulturella frågeställningar. Författarna till denna bok har haft denna kritik mi åtanke när de har träffats och diskuterat sina bidrag. Resultatet har blivit ett arbete där ungdomsrörelsens kulturella och sociala yttringar värderas och analyseras utifrån ett samhälleligt perspektiv. Strömmar i tiden innehåller bidrag av Erika Andersson, Oleg Bogdanov, Mohamed Chaib, Shao Guoyang, Hans-Erik Hermansson, Joachim Israel, Huang Zhi Jian, Helén Lööw, Bodil Mannergren, Agnes Nobel, Elisabeth Tegner och Anders Åstrand.