fbpx

Sociala representationer. Om vardagslivets sociala fundament

ISBN:91-7173-027-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 1996, 224 sidor hft
  • Översättning: Stefan Jordebrandt
210 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Teorin om sociala representationer är en Durkheim-influerad socialpsykologisk idéinriktning som formulerades för mer än trettio år sedan i Frankrike av Serge Moscovici. Inom ramen för teorin har en ganska omfattande forskning av såväl teoretisk som empirisk art ägt rum. Forskare som vill söka förklaringen till samhällsfenomen utifrån en teori om sociala representationer finns i ett flertal europeiska länder och i USA. I korthet handlar teorin om hur olika människor sinsemellan bildar kollektiva föreställningar om sin vardagliga verklighet. Dessa föreställningar, eller representationer, formas i interaktionen till en form av vardagskunskap (»common sense»), som håller dem samman och hjälper dem att orientera sig i den sociala tillvaron. Detta arbete är en introduktion till teorin om sociala representationer. Antologin erbjuder flera teoretiska perspektiv och metodologiska infallsvinklar. Den är en invitation till forskare, lärare och studenter inom olika discipliner och forskningsområden, t.ex. sociologi, socialpsykologi, kommunikationsvetenskap, pedagogik, vårdforskning och socialt arbete, att utforska ett vetenskapligt fält som kommit att inta en central position inom de moderna europeiska humanvetenskaperna. Mohamed Chaib är fil. dr. i pedagogik, verksam som lärare och forskare vid det kommunikationsvetenskapliga programmet vid högskolan i Jönköping. Birgitta Orfali är fil. dr. i socialpsykologi och sociologi och docent vid Sorbonne-universitetetet i Paris.