fbpx

Nya ekologiska ordningen

ISBN:91-7173-088-5
  • Utgivningsår och antal sidor: 1997, 224 sidor hft
  • Översättning: Stefan Jordebrandt
180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I Den nya ekologiska ordningen granskar han den typ av frågor som Peter Singer blivit känd för - skall djur ha samma rättigheter som människor? - men också filosofin bakom den så kallade djupekologin, vars radikala ståndpunkt är att berg, skogar och sjöar ? i princip hela biosfären ? bör tilldelas samma juridika rättigheter som människan... I vinterns debatt om veganernas våldsdåd kunde man lägga märke till en egendomlig letargi i den svenska opinionen. En vanlig uppfattning - jag mötte den i alla fall privat - var att hela diskussionen sysslade med lustiga men perifera ting, att djuraktivisternas och Singers åsikter var så bisarra att kloka människor inte behövde befatta sig med dem. Läser man Ferry får man en annan bild. Hans kunskaper är heltäckande... Han beskriver en rörelse med stor spridning i Europa och Nordamerika och ger hisnande inblickar i hur jurister och filosofer på akademisk nivå nu söker vägar till en lagstiftning som skulle kunna rucka på människans rättsliga privilegier och utsträcka dem till djuren och/eller naturen. Ferrys kritik av Singer är skarp men bygger på respekt för dennes kompetens... Ferrys humanism är inget middagstal. Den vill bevara det som är kärnan i Rouseeaus och upplysningens frihetsbegrepp. Det som gör oss till människor är inte vår tillhörighet i en kultur, en religion eller ett språk utan vår förmåga att lösgöra oss från en sådan tillhörighet. Att upphöja djur och naturföremål till rättsliga subjekt vore att bryta med denna princip. Leif Zern, Dagens Nyheter