fbpx

Människans villkor. Vita activa

ISBN:91-7173-066-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 1998, 424 sidor hft
  • Översättning: Joachim Retzlaff
240 kr
Medlemspris:215 kr
Inkl moms och frakt
 
  • "Hannah Arendts bok Människans villkor eller Vita Activa föreligger nu på svenska. Den är ett av vår tids största politisk-filosofiska arbeten. Inte bara på grund av den enorma lärdom som boken innehåller både i själva texten och i de många fotnoterna. Utan framför allt för att den gör upp med den inskränkta föreställningen att samhällslivet är en allomfattande ekonomisk process som har värde för människan bara när hon arbetar, men inte skapar något varaktigt och inte lämnar utrymme för handling, samtal och tänkande." Peter Kemp, Sydsvenska Dagbladet. "Det finns tänkare för vilka tänkandet är en passion. ... Hannah Arendt är en sådan passionerad tänkare, en tänkare i Marx, Freuds och Nietzsches anda." Stellan Lindqvist, Göteborgs-Posten.