fbpx

Ludwig Wittgenstein – geniets plikt

ISBN:91-7173-103-2
  • Utgivningsår och antal sidor: 2000. 576 sidor, hft & illustr
  • Översättning: Gustaf Gimdal och Rickard Gimdal
220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Ray Monk låter oss följa Wittgenstein genom hela hans växlingsrika levnad. Från uppväxten i den högborgerliga och förmögna familjen i det slutande artonhundratalets Wien – ”ett laboratorium för självförintelse” – via de ingenjörsvetenskapliga studierna i Berlin och Manchester, de komplicerade vänskapsrelationerna till Bertrand Russell, J M Keynes och G E Moore – Monk berättar historien om hur den odrägligt intensive unge Wittgenstein fick Russell att söka igenom sitt arbetsrum för att bevisa att där inte fanns någon noshörning – till den dödslängtan som fick honom att uppsöka första världskrigets skyttegravar och arbeta som sjukvårdare under blitzen i London. Monk skildrar också Wittgensteins misslyckade försök att bli folkskollärare, hans förakt för den akademiska filosofin och dess förvaltare, hur han för att finna arbetsro uppsöker ensliga platser i Norge – där han i Skjolden, i det inre av Sognefjord, bygger sig en hytte – och på Irland, hans planer på att emigrera till Sovjet. Driven av en moralisk och intellektuell kompromisslöshet utan motstycke kom Wittgenstein inte bara att leva ett egensinnigt liv, hans radikala ifrågasättande av etablerade filosofiska sanningar har i grunden ändrat vår uppfattning om vad tänkande är och kan vara. Ludwig Wittgenstein är inte bara en av nittonhundratalets främsta filosofiska tänkare. Han levde ett liv präglat av kompromisslöshet, konsekvens och radikalt ifrågasättande av alla konventioner. Han kämpade ett helt liv för att bli kvitt sina filosofiska tankar och kunna leva på ett moraliskt försvarbart sätt. \"Ludwig Wittgenstein – Geniets plikt\" grundar sig på Wittgensteins egna anteckningar och brev, på intervjuer med hans vänner, släktingar och studenter, och är den första allomfattande biografin som skrivits om denne tänkare. Den lyckas kombinera en inträngande analys av Wittgensteins filosofi med ett fascinerande porträtt av en stark och krävande människa, ett i mångas ögon plågat geni. Röster om boken: \"Ludwig Wittgenstein – Geniets plikt\" är den första allomfattande biografin som skrivits om denne tänkare. Den lyckas kombinera en inträngande analys av Wittgensteins filosofi med ett fascinerande porträtt av en stark och krävande människa, ett i mångas ögon plågat geni. Driven av en moralisk och intellektuell kompromisslöshet utan motstycke kom Wittgenstein inte bara att leva ett egensinnigt liv, hans radikala ifrågasättande av etablerade filosofiska sanningar har i grunden ändrat vår uppfattning om vad tänkande är och kan vara. Boken är utan tvivel den mest väldokumenterade och allsidiga framställningen vi har av filosofens liv och verk... Det är en utmärkt sak att vi nu har Monks bok på svenska och i en god översättning.» – Carl-Göran Ekerwald i Dagens Nyheter »En av de absolut bästa böcker jag har läst. Den kombinerar ett liv, ett mycket komplicerat liv som var denne Ludwig Wittgensteins, med hans idéer och filosofi. Läser man boken får man en inblick i det han har gjort som filosof och samtidigt ser man detta Europa han levde i.» – Guilliet de Monthoux i Vetandets värld