fbpx

Ludwig Wittgenstein - en introduktion

ISBN:91-86320-93-9
  • Utgivningsår och antal sidor: 1993, 128 sidor hft
  • Översättning: Staffan Holst
Slutsåld
100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Ludwig Wittgenstein (1889-1951) har utövat en större fascination på samtid och eftervärld och blivit mer missförstådd av dem än kanske någon annan modern filosof. Orsakerna till missförståndet torde till stor del finnas i hans säregna stil. Betrand Russell uttalade sig om logiken i en nykter och saklig ton. Martin Heidegger uttalade sig om existensfrågorna i en profetisk ton. Men Wittgenstein uttalar sig om logiken i en profetisk ton. Kontrasten mellan tonen och innehållet verkar förbryllande på läsaren. Man får intrycket att Wittgenstein menar något helt annat än det han säger. Det gjorde han delvis också. Vad han menade och hur han sade det kan man nu med rimliga utlägg i tid och pengar få en idé om genom att ta del av den kanadensiske filosofen K T Fanns bok Ludwig Wittgenstein. En introduktion, som nyligen överflyttats till svenska av Staffan Holst och givits ut av det alerta filosofiförlaget Daidalos i serien »Vår tids tänkare». Det finns ingen bättre kortfattad introduktion till Wittgensteins filosofi än Fanns. Den tar uppgiften seriöst, väjer inte för svårigheterna, men skapar å andra sidan inte onödigtvis egna svårigheter utan nöjer sig med dem som redan finns hos Wittgenstein (de räcker). Svante Nordin, Svenska Dagbladet