fbpx

Identitet och våld. Illusionen om ödet

ISBN:91-7173-250-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 2006. 184 sidor, hft.
  • Översättning: Anna Sörmark
215 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
 
  • ?Våld skapas?, skriver Amartya Sen, ?när skickliga agitatorer tvingar på godtrogna människor enkelspåriga och aggresiva identiteter?. I denna bok visar Sen att föreställningen om unika och givna identiteter är lika mycket en illusion som en stor fara. En sådan syn missförstår praktiskt taget alla människor i hela världen. Den inte bara förmiskar människor, den skapar också konflikter och våld genom att ställa ?oss? mot ?de andra?. Sen belyser de ofta förödande konsekvenserna av denna människosyn ur en rad olika perspektiv. Han diskuterar ekonomisk globalisering, politisk mångkulturalism, postkolonialism, religiös fundamentalism och global terrorism. Att erkänna människors komplexa identiteter och deras förmåga att välja är avgörande för att finna lösningar på många av de våldsamma konflikter som präglar vår tid. Amartya Sen är professor vid Harvard University och fick 1998 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Denna bok räddar oss från den ohyggliga militaristiska teorin om ?civilisationernas krig?, som inte lämnar oss andra val än en evig kamp mellan Vi och Dem. Med sin mästerliga prosa, otvungna lärdom och ironiska humor är Sen en av få intellektuella som kan hjälpa oss ur vår existentiella förvirring. ? Nadime Gordimer, Nobelpristagare i litteratur