fbpx

Hermeneutik och kultur

ISBN:91-86320-31-9
  • Utgivningsår och antal sidor: 1991. 192 sidor hft
  • Översättning: Anders Molander, Lars Kromsten
160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Hellesnes distanserar sig dock från en alltför renodlad tillämpning av den kulturella relativismen. Han kritiserar bl a den bland socialantroploger och mentalitetsforskare spridda idén att ett kulturellt fenomen endast kan förstås utifrån den verklighetsuppfattning och det föreställningsmässiga sammanhang som kulturen ifråga erbjuder. För den som hävdar denna uppfattning blir det, enligt Hellesnes, omöjligt att värdera inslag i andra kulturer. Visserligen tar han avstånd från alltför etnocentriska fördömanden, men samtidigt tror Hellesnes på en objektiv kunskapstillväxt och han kritiserar relativisternas totala reträtt från de universella anspråken. Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet