fbpx

Grundläggning av sedernas metafysik

ISBN:91-7173-068-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 1997. 96 sidor hft
  • Översättning: Joachim Retzlaff
120 kr
Medlemspris:100 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Immanuel Kant var en av de första tänkarna som förkunnade människovärdets totala oberoende av ras, nationalitet eller samhällsställning. I Grundläggning av sedernas metafysik från 1785, Kants första systematiska framställning av etiken, skriver han: »Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel utan alltid tillika som ett ändamål». Det är också i denna skrift som Kant för första gången formulerar det kategoriska imperativet: »Handla enligt den maxim som tillika kan göra sig själv till allmän lag». I den samtida etiska och moralfilosofiska diskussionen intar Grundläggning av sedernas metafysik en central ställning.