fbpx

Fenomenologiska sammanflätningar

ISBN:9789171735621
2019. 262 s. Danskt band.
250 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
 • Den fenomenologiska filosofin – skapad av Edmund Husserl (1859–1938) – har haft ett stort genomslag inom den pedagogiska vetenskapen i Norden. Detta beror inte minst på filosofen och pedagogen Jan Bengtsson (1949–2013), som introducerade den fenomenologiska tanketraditionen i en lång rad artiklar och böcker. Bengtsson tog särskilt fasta på fenomenologins utforskning av livsvärlden.
   Texterna i antologin "Fenomenologiska sammanflätningar" är alla skrivna i Bengtssons anda och förhåller sig på olika vis till fenomenologin. Den inledande texten tecknar ett porträtt av Jan Bengtsson och diskuterar hans intellektuella arv. De övriga texterna ger en fördjupad bild av hur fenomenologisk teori kan användas inom olika pedagogiska forskningsfält och inom didaktisk praktik på olika nivåer. Läsaren får också talrika exempel på vilka slags resultat fenomenologisk forskning kan ge.
   På ett praktiskt plan behandlar antologin bland annat feno­menologins relevans för specialpedagogiken, den betydelse undervisningslokalernas ”rumslighet” har i ett fenomenologiskt perspektiv och förutsättningarna för fenomenologisk självreflektion i en lärandesituation. Antologins perspektiv är alltså både teoretiskt och praktiskt. Författarna vill inte minst stimulera till – och underlätta – begreppsliga och erfarenhetsmässiga sammanflätningar.

  Boken är redigerad av INGER C. BERNDTSSON, ANNIKA LILJA och ILONA RINNE. Övriga medverkande: Eva Alerby, Airi Bigsten, Anna-Carin Bredmar, Silwa Claesson, Karin Dahlberg, Eva Johansson, Tina Kullenberg, Ann-Katrin Perselli, Jan Perselli, Yngve Rosell, Airi Rovio-Johansson och Michael Uljens. Samtliga medverkande är forskare i pedagogik.

  INGER C. BERNDTSSON är docent i pedagogik och universitetslektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon är också førsteamanuensis inom synrehabilitering vid Universitetet i Sørøst-Norge.

  ANNIKA LILJA är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.

  ILONA RINNE är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.