fbpx

Fantasi och kreativitet i barndomen

ISBN:91-7173-011-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 1995. 112 sidor hft
  • Översättning: Kajsa Öberg-Lindsten
155 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin: att orientera sig i framtidens värld och skapa ett beteende, som grundar sig på denna framtid och utgår ifrån den, är den allra viktigaste funktionen hos fantasin. Och i den mån som det pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är att styra skolbarnets beteende så att barnet förbereder sig för denna framtid, är en utveckling och övning av barnets fantasi en av de viktigaste uppgifterna i processen att förverkliga detta mål. Formandet av en skapande personlighet som strävar mot framtiden initieras med hjälp av en skapande fantasi som tar gestalt i nuet. Med sessa ord sammanfattar Lev S Vygotskij (1896-1934) på ett sätt som idag fortfarande är aktuellt och uppfordrande sin syn på fanatsins betydelse för danandet av en öppen och kreativ personlighet.