fbpx

Det regionala samhällsbyggandets praktiker. Tiden, makten, rummet

ISBN:978-91-7173-422-8
  • Utgivningsår och antal sidor: 2013, 256 sidor. Hft.
230 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Världen regionaliseras! I den moderna regionforskningen återkommer starka berättelser om hur nya, starkare och mer autonoma regioner växer fram. Till förändringen kopplas ledord som globalisering och ökad konkurrens som ställer nya krav på regionerna att vara konkurrenskraftiga för att kunna utvecklas. Denna antologi handlar om hur vi kan studera och förstå innebörden av denna förändring.  Genom att närma sig det regionala samhällsbyggandets praktiker utifrån tematikerna tid, makt och rum ger antologins författare en mångvetenskaplig inblick i regionforskningens centrala frågeställningar och problem. Samtidigt inbjuder de till att ställa kritiska frågor om regioners framtida utveckling: På vilka villkor bedrivs det regionala samhällsbyggandet? Vad är nytt och vad är beständigt? Vilka gynnas och vilka missgynnas? Hur skapas rum, identitet och plats i det regionala samhällsbyggandet? Vad händer med politik, demokrati och medborgarskap i vad som uppfattas som en allt mer konkurrensutsatt samtid? Tomas Mitander, Line Säll och Andreas Öjehag-Pettersson är verksamma vid Karlstads universitet.