fbpx
Ingen bild har valts

Den nya sociala frågan. Om arbete, inkomst och rättvisa

ISBN:91-7173-135-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 2001. 256 sidor, hft.
  • Översättning: Ulrika Jakobsson och Nils Olsson
200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I USA och Europa har det under 90-talet genomförts reformer av välfärdssystemen som knyter plikter till etablerade rättigheter och gör inkomstsäkrande bidrag betingade av motprestationer. Det talas om ett nytt »välfärdskontrakt» mellan medborgare och stat där plikten till arbete är central. Men denna politik är inte oproblematisk. Den kan försvaga välfärdsstatens funktion att skydda medborgarna mot olika typer av sociala risker, samtidigt som arbetsmarknaden, familjeinstitutionen och det civila samhället befinner sig i en omvandling som skapar nya risker och större sociala skillnader. Parallellt med dessa reformer har det i Europa uppstått en debatt om införandet av en universell och obetingad »basic income», en »medborgarinkomst». I denna bok diskuterar samhällsvetare och filosofer ett vägval för välfärdsstaten: bör den följa en »arbetslinje» eller garantera medborgarna en villkorslös basinkomst? Och hur förhåller sig dessa alternativ till de utmaningar som välfärdsstaten idag står inför och till idén om social rättvisa? Med bidrag av Anthony Atkinson, Nanna Kildal, Jørn Loftager, Joachim Mitschke, Claus Offe, Bo Rothstein, Guy Standing, Robert Solow, Philippe Van Parijs, Laurence Jacquet, Claudio Caesar Salinas, Stuart White.