fbpx
Ingen bild har valts

Den nikomachiska etiken

ISBN:978-91-7173-3726
  • Utgivningsår och antal sidor: 1993, 2012 , 313 sidor hft
  • Översättning: Morten Ringbom
Andra upplagan
220 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt
 
  • "Om våra handlingar nu har ett mål som vi vill uppnå för dess egen skull, medan allt annat eftersträvas på grund av detta, och om vi alltså inte väljer allting på grund av någonting annat (i vilket fall processen skulle fortgå i oändlighet med den påföljd att begäret vore fåfängt och förgäves), så är det uppenbart att detta är det goda och det bästa. Och måste inte kunskapen om detta i så fall ha en stor betydelse för vårt liv, och har vi inte större chanser att träffa det riktiga, när vi liksom bågskyttar har ett mål att sikta på? Om det är så, gäller det för oss att åtminstone i stora drag försöka fatta vad målet är och vad det är för ett slag av vetande eller förmåga som befattar sig med det." Den nikomachiska etiken – som den brukar kallas – är Aristoteles mest kända skrift om etik och en av de grundläggande texterna i västerländsk moralfilosofi.