fbpx

Den manliga dominansen

ISBN: 9789171735591
Översättning: Boel Englund
2019. 234 s. Hft
230 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • När vi försöker få grepp om den manliga dominansen riskerar vi att ta hjälp av sätt att tänka som själva är en produkt av denna dominans, påpekar sociologen Pierre Bourdieu i Den manliga dominansen. Boken diskuterar mäns makt över kvinnor och hur denna makt påverkar våra perceptions- och värderingsscheman. Vi behöver alla, enligt Bourdieu, ta oss ur den här onda cirkeln. Det vill säga få syn på – och förändra – de föreställningar om oss själva och våra omständigheter som vi omedvetet har anammat. Börja tänka kring vårt sätt att tänka. Den manliga dominansen är en bok som tar politisk ställning – men den är också, det är viktigt att framhålla, en vetenskaplig analys av maktförhållanden och maktdiskurser.

    Boken ger en god bild av Bourdieus arbetsmetoder, av hans förmåga att förena iakttagelser och reflektioner i en dynamisk helhet. Man får dessutom en möjlighet att förstå grundläggande synsätt som rör dialektiken mellan det subjektiva och det objektiva, alltså mellan kognitiva och objektiva strukturer. Även det viktiga begreppet symbolisk makt får en pedagogisk genomlysning.

    Den manliga dominansen publicerades ursprungligen 1998 och orsakade då en intensiv debatt i Frankrike. Men det är en bok som har behållit sin grundläggande aktualitet.