fbpx

Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning.

ISBN:91-86320-63-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 1996. 256 sidor hft
  • Översättning: Sven-Erik Torhell
210 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Andersons bok skiljer sig från den omfattande litteraturen i ämnet nationalism genom sina originella infallsvinklar och sitt okonventionella sätt att förhålla sig till den politiska och kulturella verkligheten i andra världsdelar. Anderson avviker från och kritiserar skarpt den sedvanliga eurocentriska synen i den västerländska forskartraditionen ... ... öppnar vårt perspektiv, upptäcker nya sammanhang, hjälper oss att tänka globalt. Den är en inspirerande bok i dagens läge, när stater försvinner och föds, när nationsgränser utplånas och skapas, när den etniska nationalismen och den ekonomiska kosmopolitismen delar samma verklighet och behärskar vår gemensamma föreställningsvärld. Amanda Peralta, iDAG Typiskt för den nationalistiska föreställningen är att nationen har uråldriga rötter. Nuet är en länk i en kedja som som sträcker sig så långt tillbaka i tiden att den ligger vid det synligas horisont. Men Anderson visar var nationalisternas självbedrägeri ligger - logiken är nämligen precis den omvända. Det är nuet som är utgångspunkten medan det förflutna härleds ur nuet. Mikael Kosk, Ny Tid