fbpx

Böcker

killem6

Varför inte döda dem allihop?


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Dylan5

Bob Dylan


140 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Englund27054

Vadå likvärdighet? Studier i utbildningspolitisk språkanvändning


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Habermas25148

Den moraliska synpunkten. Moralfilosofiska texter utvalda, översatta och redigerade av Anders Molander


215 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Eliade27291

Heligt och profant. Om det religiösas väsen


196 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Jenkins27128

Konvergenskulturen. Där gamla och nya medier kolliderar


230 kr
Medlemspris:205 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Molin266826

Meningsskapande och delaktighet. Om vår tids socialpedagogik


240 kr
Medlemspris:215 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Blanchot23164

Katastrofens skrift


195 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Steingart26375

Välståndskriget. Hur makt och rikedom omfördelas i världen


220 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Nylund25388

Periferin i centrum. Gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum


275 kr
Medlemspris:245 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Sen25006

Identitet och våld. Illusionen om ödet


215 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Englund24917

Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet.


265 kr
Medlemspris:235 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171732453

Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Fletcher242x8

Den unge författarens verktygslåda


65 kr
Medlemspris:55 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Schuster24625

Profession och existens


220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Lidskog24706

Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle


235 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Habermas25698

Mellan naturalism och religion. Filosofiska uppsatser.


190 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Butler24847

Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion


235 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Bauman255281

Flytande rädsla


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Winckelmann26201

Tankar om imitationen av de grekiska verken inom måleriet och skulpturen


195 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Forst25831

Rätten till rättfärdigande


220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Gustavsson254535

Bildningens förvandlingar


200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Bachtin2804

Rabelais och skrattets historia


275 kr
Medlemspris:239 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Stiglitz25905

Fungerande globalisering


245 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

elster_liten8

Förnuft och rationalitet


100 kr
Medlemspris:84 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Janss20713

Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt


245 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171734488

Färdplan för klassrummets läsundervisning


210 kr
Medlemspris:182 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr