fbpx

Arbete i egen regi. Från arbetsmarknadsprojekt till social ekonomi

ISBN:91-7173-121-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 2000. 182 sidor, hft.
170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Arbete i egen regi handlar om alternativa vägar till arbete och sysselsättning. Boken har inspirerats av den aktuella diskussionen om den sociala ekonomin (»tredje sektorn») som ett möjligt nytt sysselsättningsområde. Författarna tar sin utgångspunkt i tolv fallstudier som på olika sätt illustrerar hinder och framgångsfaktorer på vägen från ett arbetsmarknadsprojekt till självständig verksamhet. De urskiljer tre typer av projekt: ? Affärsutvecklingsprojekt, det vill säga verksamheter vars grundläggande mål är att utvecklas till företag som helt fungerar på marknadens villkor. ? Lokala utvecklingsprojekt, där idén är lokal mobilisering för att på det viset vända en negativ trend av till exempel arbetslöshet och utflyttnings- eller förortsproblematik. ? Deltagarutvecklande projekt, där deltagarnas utveckling står i fokus. Sådana projekt engagerar människor med särskilda svårigheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden, till exempel till följd av funktionshinder. Boken avslutas dels med förslag till hur arbetsmarknadspolitiska verktyg kan stimulera verksamheter inom den sociala och en guide att användas vid bedömning av projektidéer.