fbpx

Övergången från feodalism till kapitalism

ISBN:91-85258-30-X
  • Utgivningsår och antal sidor: 1980. 260 sidor hft
  • Översättning: Kristina Anderson, Anders Molander
90 kr
Medlemspris:70 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Vad karaktäriserar det feodala produktionssättet? Vilken roll spelade städerna och handeln för feodalismens upplösning? Hur utvecklades industrikapitalet? Vilken klasskaraktär hade statsmakten under övergångsperioden mellan feodalism och kapitalism? Dessa frågor diskuterades i början av 50-talet i tidskriften Science and Society. Denna numera klassiska debatt återges här tillsammans med några senare bidrag. Den marxistiska diskussionen om det feodala samhället och övergången till kapitalism sammanfattas och utvärderas i den engelske medeltidshistorikern Rodney Hiltons inledning och efterskrift.