fbpx

Tips på sommarläsning

 

 

jasanoff 661

Gryningsvakten. Joseph Conarad i en global värld
av Maya Jasanoff

"Bättre än så här blir det inte i vår, en perfekt bok att läsa vid havet i sommar." /Jan Eklund i DN

"'Gryningsvakten' är en välfunnen titel på en imponerande författarbiografi" /Göran Rosenberg i Expressen

"Mycket kan sägas om Jasanoffs lysande bok. Det viktigaste att framhäva är hur hon lyckas tydliggöra hur lika Conrads värld och vår samtid är." /Leos Müller i SvD

Joseph Conrad förknippas ofta med sin kortroman Mörkrets hjärta (1899), en ursinnig och ända in i våra dagar omdebatterad vidräkning med kolonialismens förbrytelser i fristaten Kongo. Men också hans andra berättelser – Conrad uppfattades till en början främst som en skildrare av sjömanslivet – befinner sig i en sorts kritisk dialog med det sena artonhundratalets motsägelsefulla värld, en värld som var i färd med att globaliseras och där ekonomin, teknologin och storpolitiken i samspel höll på att förändra människors livsvillkor i grunden.

Det är till den världen historikern Maya Jasanoff tar oss med i sin inspirerande blandning av författarbiografi och historieessä.

Läs mer

 

stanley

Fascismens metoder. Att skilja "dom" från "oss"
av Jason Stanley

"Stanley bjuder på en fascinerande genomgång av den fascistiska ideologin där han väver in exempel från Tyskland, Italien, Ungern, från Rwanda och Burma och ja, från USA." /Tom McCarthy i The Guardian

"Filosofen Jason Stanley har skrivit en kort, upplysande bok om fascismen. Den är obeveklig och kommer i rättan tid." /Jan Süselbeck i Die Zeit

I Fascismens metoder öppnar filosofen Jason Stanley denna fascistiska verktygslåda och visar metod för metod hur dagens fascism går tillväga för att störa och om möjligt förstöra demokratin. Fascistisk politik idag handlar lika mycket om att underminera det upplysta samtalet och försvåra en gemensam syn på samhällsproblemen som om att torgföra öppet fascis­tiska idéer. Poängen med ”fake news”-retoriken och med olika konspirationsteorier, exempelvis, är misstron de bidrar till att sprida, en misstro mot allt och alla – utom mot detta per definition normala och moraliska ”vi” förstås.

Läs mer

 

9789171735492

Kvantastrologens handbok
av Michael Brooks

"EN AV 2017 ÅRS BÄSTA BÖCKER! 'Kvantastrologens handbok' är en underbar blandning av biografi och fysik som berättar hur en doktor på 1500-talet indirekt la grunden för kvantfysiken." /The Telegraph

Girolamo Cardano (1501–1576) var en italiensk läkare, matematiker och astrolog med ett minst sagt växlingsrikt liv. Trots en enkel bakgrund gjorde han en storslagen karriär och kom att anlitas som läkare av ett flertal europeiska furs­tar. Han var professor i medicin först i Padua och sedan i Bologna. Men mångsysslaren Cardano var också en egensinnig och stridbar person, med en förmåga att hamna i bråk med kollegor och gynnare. I eftervärldens ögon var han framför allt en genial matematiker, som indirekt beredde väg för kvantmekaniken.

Och det var till en början ur den aspekten Cardano och hans gärning kom att intressera kvantfysikern Michael Brooks. Enligt egen utsago blev Brooks närmast besatt av Cardanos tankegångar och livshistoria och Kvantastrologens handbok blev resultatet – en populärvetenskaplig bok som inte riktigt liknar andra och har rent skönlitterära inslag i form av dialoger mellan Brooks och Cardano. Boken handlar både om Cardanos föreställningvärld och om den moderna kvantfysikens märkligheter. Den fungerar utmärkt som en introduktion till båda.

Läs mer

 

Broder

So sad today. Personliga essäer
av Melissa Broder

"Melissa Broder besitter något som kvinnliga depp-författare oftast saknar, vilket också är den bästa anti-depp-medicinen, nämligen humorn. I den bemärkelsen är Melissa Broders So sad today, ett enda stort, icke-receptbelagt lyckopiller, som borde säljas på apotek världen över." / Sinziana Ravini i GP

Under hösten 2012 drabbades Melissa Broder av återkommande panikattacker som var värre än något hon tidigare hade upplevt. Det var då hon startade @sosadtoday, ett anonymt Twitter-konto där hon gav uttryck för sina mörkaste känslor. Det fick snabbt en stor och hängiven följarskara.

I essäsamlingen So sad today utvecklar och fördjupar Broder de teman hon har tagit upp på Twitter. Med skärpa, brutal ärlighet och svart humor rör hon sig vigt mellan depressioner och Botox, sex och självreflektion, dålig självkänsla och livslust i sina försök att bringa klarhet i tillvarons villkor.

Läs mer

 

hadot 661

Vad är antikens filosofi
av Pierre Hadot

Vad är antikens filosofi? På den frågan svarar våra universitet traditionellt med en historia om filosofiska läror och system. Pierre Hadot ger här ett helt annat och nytt svar. Ända sedan Sokrates och Platon och fram till kristendomens början har filosofin tagit sin början i valet av ett visst levnadssätt, en övergripande vision av världen och ett beslut att leva i gemenskap med andra likasinnade. Från detta ställningstagande utgår sedan den filosofiska diskursen, som ska artikulera och försvara livsvalet och världsbilden. Antikens filosofi är alltså inte i första hand ett system utan ett sätt att leva, en andlig övning och en förberedelse för visheten.

I denna mästerliga studie ger Hadot en ny bild inte bara av antikens filosofi, utan också av vad filosofin som sådan kan vara. Hadot lyfter upp antikens filosofi ur dess vanliga terräng av namn, årtal och torra abstraktioner för att istället låta den ta plats i det konkreta vardagslivet. Genom en omsorgsfull historisk tolkning visar han hur alla olika skolor, rörelser och idéer i antikens grekiska och romerska filosofi siktade mot ett och samma mål: att göra det möjligt att uppnå lycka i detta liv genom att förändra människans sätt att uppfatta och leva i världen.

Läs mer

 

9789171735539

AIQ. Hur artificiell intelligens fungerar
av Nick Polson & James Scott

I AIQ vill datavetarna Nick Polson och James Scott och avmystifiera AI och berätta en delvis annorlunda historia än den vanliga – och inte minst sätta in AI i ett historiskt sammanhang. Boken handlar förstås om teknologi, men i lika hög grad om idéer och om människorna och problemen bakom idéerna. Även om AI innebär något nytt i mänsklighetens historia, bygger den på framsteg inom matematik och statistik under tidigare epoker. AIQ rymmer många överraskande exempel på sådana framsteg.

Författarna reder ut snåriga samband och har ett tydligt pedagogiskt mål: att läsaren ska förstå vad AI är, hur det uppstått, hur det fungerar och vad det betyder för oss idag. En sådan grundläggande kunskap om AI har alla glädje av.

Läs mer

 

9789171735638

Varför läsa Hannah Arendt idag?
av Richard J. Bernstein

”Det är svårt att värja sig för slutsatsen att vi i dag lever i ett allt uppslukande mörker”, konstaterar filosofen Richard J. Bernstein i sin bok om Hannah Arendts filosofiska och politiska aktualitet. Ett mörker i vilket Arendt paradoxalt nog kan tyckas vara mer närvarande än när hon dog 1975 och mest var känd för sin omdebatterade bok om Adolf Eichmann och begreppet ”den banala ondskan”. Bernstein tecknar en biografisk bakgrund – Arendt hade ett händelserikt liv, som mycket väl kunde ha slutat i ett koncentrations­läger – och diskuterar hennes viktigaste texter och tankar. I fokus står inte minst Arendts banbrytande undersökning av totalitarismens grundvalar och dragningskraft.

"Jag vill visa att Arendt kan ge oss vägledande ljus, att hon kan hjälpa oss att vinna ett kritiskt perspektiv på våra nuvarande politiska problem och svårigheter. Hon är en skarp kritiker av de farliga tendenserna i det moderna livet och hon belyser utsikterna att återställa politikens värdighet."

Läs mer

 

9789171735263

Retrotopia
av Zygmunt Bauman

"Zygmunt Bauman är som en trädgårdsmästare med gröna fingrar. Allt han tar upp börjar det skjuta skott och blomknoppar på. Retrotopia har sin behållning i tankeprocesserna och boken knuffar igång mig som läsare." /Per Andersson i SVT

Vi lever i en tid som tycks vara förälskad i det förflutna, påpekar Zygmunt Bauman i sin sista, postumt publicerade bok, Retrotopia, ett förflutet när tillvaron var enklare, rollerna tydligare och världen mer överblickbar och homogen. Haken är förstås bara att detta förflutna aldrig har existerat utan är en fri men inte nödvändigtvis oskyldig konstruktion.

För retrotopin, som Bauman kallar den, denna ut- och invända utopi, framtidsdrömmen på historieutflykt, gör ofta en tydlig åtskillnad mellan ett ”vi” och ett ”dom” och artikulerar också andra reaktionära föreställningar, som genom att de förläggs till det förflutna får en förrädisk aura av självklarhet.

Bauman vänder och vrider på begreppet retrotopi och sätter – med hjälp av teoretiker från Hobbes, Hegel, Marx och framåt – in det i ett större politiskt och kulturellt sammanhang där inte minst nationalstatens tilltagande bräcklighet och maktens och politikens fortgående separation har betydelse. Han tar i samband med detta också upp en rad andra aktuella kulturella och politiska fenomen, som det alltmer spridda konspirationstänkandet. Donald Trump är både explicit och implicit närvarande på sidorna.

Läs mer