fbpx

Böcker

Snll36

Snäll


130 kr
Medlemspris:120 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

scanlon_liten5

Vad vi är skyldiga varandra


270 kr
Medlemspris:230 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Kemp23304

Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet


225 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Virilio27858

Krig och Film. Perceptionens logistik


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Patocka21282

Kätterska essäer om historiens filosofi


196 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Sernhede235729

Storstadens omvandlingar. Postindustrialism, globalisering och migration. Göteborg och Malmö


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Beck240336

Det kosmopolitiska Europa. Samhälle och politik under den andra moderniteten


240 kr
Medlemspris:205 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Inga bilder angivna

Melankoli. En filosofisk essä


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Nortvedt23223

Sensibilitet och refektion. Filosofi och vetenskapsteori för vårdprofessioner


240 kr
Medlemspris:215 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Melberg23069

Resa och skriva


192 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Youth234916

Youth, Otherness and the Plural City


224 kr
Medlemspris:193 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Jordan225x44

Sex, pengar och makt. Om det kollektiva livets omvandlingar


200 kr
Medlemspris:173 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Hegel22924

Inledning till estetiken


179 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Johansson22339

Manlighetens omvandlingar. Ungdom, sexualitet och kön i heteronormativitetens gränstrakter


215 kr
Medlemspris:185 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Muenkler24115

Imperier. Världsherraväldets logik. Från Romarriket till Förenta staterna


225 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Alexy22091

Rätten och rättvisan


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Heidegren2208x7

Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860?1915


280 kr
Medlemspris:255 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Jacobs216053

Den amerikanska storstadens liv och förfall


275 kr
Medlemspris:255 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Ricoeur205591

Minne, historia, glömska


295 kr
Medlemspris:275 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Rawls215219

Vad rättvisan kräver. Grunddrag i en politisk liberalism


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

9789171732118

Text och existens


230 kr
Medlemspris:217 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Bauman22256

Europa – ett oavslutat äventyr


180 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Inga bilder angivna

Från myt till ironi. Hur kognitiva verktyg formar vår förståelse


232 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Furedi21952

Vart har alla intellektuella tagit vägen?


185 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Inga bilder angivna

Det biografiska perspektivet. Människosyn och behandlingsarbete


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr

Inga bilder angivna

Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension


245 kr
Medlemspris:215 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr