Omslag - Det regionala samhällsbyggandets praktiker. Tiden, makten, rummet
Titel Det regionala samhällsbyggandets praktiker. Tiden, makten, rummet
Författare Mitander, Tomas; Säll, Line & Öjehag-Pettersson, Andreas (red.)
Utgivningsår och antal sidor 2013, 256 sidor. Hft.
Ämne Filosofi och samhällsvetenskap
C:a Pris 230
Bokklubbspris 196
Översättning

Världen regionaliseras! I den moderna regionforskningen återkommer starka berättelser om hur nya, starkare och mer autonoma regioner växer fram. Till förändringen kopplas ledord som globalisering och ökad konkurrens som ställer nya krav på regionerna att vara konkurrenskraftiga för att kunna utvecklas. Denna antologi handlar om hur vi kan studera och förstå innebörden av denna förändring.
 Genom att närma sig det regionala samhällsbyggandets praktiker utifrån tematikerna tid, makt och rum ger antologins författare en mångvetenskaplig inblick i regionforskningens centrala frågeställningar och problem. Samtidigt inbjuder de till att ställa kritiska frågor om regioners framtida utveckling: På vilka villkor bedrivs det regionala samhällsbyggandet? Vad är nytt och vad är beständigt? Vilka gynnas och vilka missgynnas? Hur skapas rum, identitet och plats i det regionala samhällsbyggandet? Vad händer med politik, demokrati och medborgarskap i vad som uppfattas som en allt mer konkurrensutsatt samtid?

Tomas Mitander, Line Säll och Andreas Öjehag-Pettersson är verksamma vid Karlstads universitet.

Köp

Visa lista

Ny sökning

stars

prenumerera