Omslag - Postmodern etik
Titel Postmodern etik
Författare Bauman, Zygmunt
Utgivningsår och antal sidor 1996, 320 sidor hft
Ämne Historia & samhällsvetenskap
C:a Pris 200
Bokklubbspris 180
Översättning Sven-Erik Torhell

Det verkliga ämnet för denna undersökning är det postmoderna perspektivet självt. Bokens huvudpåstående är att vår moderna tid har nått ett så självkritiskt, ofta självförringande och på många sätt självförgörande stadium (den process som begreppet »postmodernitet» är tänkt att begripa och förmedla) att många av de vägar som etiska teorier (men inte vår tids moraliska intressen) tidigare följt mer började framstå som en återvändsgränd; däremot öppnades möjligheter för en radikalt ny förståelse av moraliska problem. ...

Köp

Visa lista

Ny sökning

stars

prenumerera