Böcker

Dewey68

Demokrati och utbildning


250 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Människans natur och handlingsliv


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

9789171734662

Gruvgas. Essän, vreden, politiken


180 kr
Medlemspris:168 kr
Inkl moms och frakt

Doust_omslkat4

Om de andra som inte finns


185 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt

Duboeuf198979

Ekonomisk teori. En introduktion


160 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Dworkinomsl8

En fråga om jämlikhet. Rättsfilosofiska uppsatser


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

9789171734310l2

Religion utan gud


200 kr
Medlemspris:168 kr
Inkl moms och frakt

Eagleton-154-792

En essä om kultur


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Eder3

Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets evolution


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Från myt till ironi. Hur kognitiva verktyg formar vår förståelse


232 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

einstein7

Relativitetsteori


66 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

ahlin98

Läs mig som läser er


208 kr
Medlemspris:182 kr
Inkl moms och frakt

Eliade27291

Heligt och profant. Om det religiösas väsen


175 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

9789171734938_7

Depressiv kärlek.
En social patologi


220 kr
Medlemspris:182 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension


232 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Englund24917

Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet.


256 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

englund_661_liten7

Utbildning som medborgerlig rättighet


250 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

englund_la776raren_1501

Föreställningar om den goda läraren


230 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

eoeriksen7

Kommunikativt ledarskap. Om styrning av offentliga institutioner


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Eriksen19624

En författning för Europa?


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt